Anu Pennanen
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

> Artist's Statement <

> Curriculum Vitae <

 

Progress:

City breaks
(Jan. 2004)

 

City breaks
(Mar. 2005)

 

 

 

 

 

Email:
anu.pennanen@kuva.fi

 

City Breaks
Anu Pennanen, March 2005

 

Nimetön (Helsinki/Pariisi/Lontoo)
Untitled (Helsinki/Paris/London)

 

Anu Pennanen yhteistyössä Antoine Verhaverbeken kanssa

Olin suurimman osan City Breaks –projektin kestosta residenssissä Pariisissa. Minun kohdallani tämän projektin, jonka lähtökohtana on tutkia Helsinkiä ja Lontoota, konkreettinen lopputulos on teos nimeltä Nimetön (Helsinki/Pariisi/Lontoo). Nimi viittaa haluttomuuteen (tai mahdottomuuteen) määrittää sanallisesti näitä kaupunkeja. Teoksen alkupiste, enemmän kuin määrätietoinen prosessi tehdä teos, on uteliaisuus tutkia millaisen muodon tietty audiovisuaalinen materiaali voisi ottaa. Vietettyäni aikaa näissä kolmessa kaupungissa projektin aikana, päätin sijoitaa ne peräjälkeen samalle aikajatkumolle. Teos koostuu 6cm X 6cm dioista, jotka voi nähdä arkkitehtuuritutkielmina, keskittyen paikkoihin jotka ilmentävät kaupunkikehityksen eri vaiheita. Valokuvat on otettu ratikkapysäkiltä vastapäätä äskettäin rakennettua toimistorakennusta Pikku-Huopalahdessa, Les Halles'ilta joka on joukkoliikenteen solmukohta, ostoskeskus ja puisto Pariisissa, ja suuryritysten toimistorakennusalueelta Canary Wharf 'ista Lontoosta. Häivyttämättä kuvat hitaasti toisiinsa teos vihjaa että näiden paikkojen luoma tilallinen kokemus on luonteeltaan epämääräinen, loputon, määrittämätön. Ohikulkijan tilahavainnoista rakentuu läpinäkyvyydelle ja liikkeelle perustuva, jatkuva matka.

Anu Pennanen in collaboration with Antoine Verhaverbeke

During most of the City Breaks project, which is dealing with Helsinki and London, I was in a residency in Paris. In my case, the eventual concrete outcome of this project, which sets out to investigate these 2 cities in the framework of gallery exhibitions, is an art work called Untitled (Helsinki/Paris/London). The name suggests unwillingness (or impossibility) to verbally define these cities. The starting point of the work, rather than a decisive process to make a piece, is a curiosity to study what kind of a form a certain audiovisual material could take. Having been spending time in these 3 cities during the project, I decided to bring them after each other to a same timeline. The work consists of 6cmX6cm slide photographs, which can be seen as architectural studies, concentrating on places which manifest different phases of urban development. The photographs are taken from a tram stop next to recently built office at Pikkuhuopalahti in Helsinki, from Les Halles which is a public transportation knot, shopping center and park in Paris, and the corporate office building area Canary Wharf in London. By fading the photographs slowly into each other the work suggests that the spatial experience these sites create is of an indefinite nature. The observations of the passer-by, based on transparency and mobility, build into a permanent voyage.
Anu Pennanen

 

Teoksen Nimetön (Helsinki/Pariisi/Lontoo) ääniosuus on tehty Lontoossa ja Helsingissä äänitetyistä kenttänauhoituksista. Kaikki nämä äänelliset "näppäilykuvat" liittyvät liikkeeseen, liikenteeseen ja viestintään (askeleet, polkupyörä, autot, julkiset liikennevälineet, lentokoneet ja ja urbaanit äänisignaalit).Päätin editoida osan raakaäänistä tunnistamattomiksi ja äärimmäisen lyhyiksi abstrakteiksi fragmenteiksi joita luuppasin luodakseni humisevan taustaäänen joka herättää mielikuvan etäisestä kaupungin hälystä tai teollisesta koneistosta. Kerrostin myös aiemmin mainitut, mielestäni liian kertovat äänet saadakseni aikaan vaikeasti määriteltävän massan ääni-informaatiota. Nämä kaksi elementtiä yhdistettiin suhteessa toisiinsa: toinen liukuen hitaasti matalista korkeisiin taajuuksiin ja toinen liukuen kuuluviin hitaasti, ja lakaten äkisti kuulumasta.

The sound part of Untitled Helsinki/Paris/London is exclusively made out of field recordings from London and Helsinki. All these captured audio snapshots are related to mobility, transportation and communication (footsteps, bicycle, cars, public transports, airplanes and urban audio signals). I decided to edit some of the raw sounds to unrecognizable and extremely short abstract fragments that I would loop to create a humming background evoking a distant city buzz or industrial machinery. I also layered the previously mentioned as "too narrative" sounds in order to obtain a mass of not so easily identifiable audio information. These two elements would then be combined and put into relation: one shifting slowly from low to high frequencies, the other fading in gradually, and stopping abruptly.

Antoine Verhaverbeke